Certyfikat pieczęci elektronicznej

 In

„certyfikat pieczęci elektronicznej” oznacza poświadczenie elektroniczne, które łączy dane służące do walidacji
pieczęci elektronicznej z osobą prawną i potwierdza nazwę tej osoby;

Recent Posts