Brak widocznego czytnika kart w systemie Windows lub w aplikacjach zewnętrznych np.: Płatnik, proCertum CardManager, proCertum SmartSign,

 In

Przyczyna Problemu:
Przyczyną problemu jest wprowadzenie przez Microsoft Windows (problem występuje głównie w Windows 7) aktualizacji, która powoduje, że aplikacje zewnętrzne nie widzą czytnika karty kryptograficznej. Uwaga, powstały problem powstał z przyczyn niezależnych od usług świadczonych przez markę Certum.

Rozwiązanie:
Prosimy o wykonanie poniżej przedstawionych kroków:

  • Krok 1 – Odinstalowanie i zainstalowanie najnowszej wersję aplikacji proCertum CardManager
    Aplikację można pobrać klikając na > pobierz – proCertum CardManager
  • Krok 2 – Zainstalowanie najnowszej wersję sterownika posiadanego czytnika kart kryptograficznych
    Sterownik można pobrać klikając na > pobierz – sterowniki do czytników kart kryptograficznych
  • Krok 3 – Zweryfikowanie czy usługa kart inteligentnych jest włączona
    Jak to sprawdzić? Należy w systemie Windows uruchomić: Panle sterowania > Narzędzia Administracyjne > Usługi > Na liście usług należy odnaleźć usługę Karta inteligentna i sprawdzić czy jej stan to „Uruchomiona”. Jeśli nie, należy ją uruchomić.
Recent Posts