proCertum SmartSign

Oprogramowanie proCertum SmartSign® to aplikacja służąca do składania oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego oraz niekwalifikowanego. Aplikacja proCertum SmartSign® umożliwia zarządzanie dokumentami elektronicznymi, ich elektroniczne podpisywanie oraz weryfikację podpisów elektronicznych i certyfikatów klucza publicznego, wydawanych przez wszystkie centra certyfikacji w Polsce. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również moduł SimplySign Desktop, który emuluje podłączenie do Twojego komputera fizycznej karty kryptograficznej i czytnika kart. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł skorzystać z SimplySign w aplikacjach wymagających skorzystania z fizycznej karty.

Zastosowanie:

ProCertum SmartSign® to oprogramowanie, które może stanowić element bezpiecznego urządzenia służącego do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego w myśl Rozporządzenia eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 257, str. 73).

Obsługiwane formaty XAdES, CAdES, PAdES
Obsługiwane typy podpisów Zewnętrzny, wewnętrzny, kontrasygnata, równoległe
Obsługiwane QCA CERTUM, KIR, SIGILLUM, MOBICERT, CENCERT
Obsługiwane CA Zgodne z X.509
Obsługa TS TAK
Wsparcie techniczne Online + Infolinia (w godzinach pracy infolinii)
Wersje językowe PL (wersje EN i RU dostępne są na stronie www.certum.eu)
Oprogramowanie dostosowane do decyzji Komisji Europejskiej (dotyczącej referencyjnego formatu podpisu)  
Wspierane systemy operacyjne Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS X,

Windows: 7, 8, 10.

Nazwa aplikacji Wersja Plik
proCertum SmartSign + SimplySIgn Desktop 8.1.23.44

System operacyjny: OS X

Udostępniane paczki oprogramowania są przygotowywane dla środowiska OS X: Mavericks 10.9.5, Yosemite 10.10/10.10.1. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami lub sugestiami z użytkowania oprogramowania o kontakt za pomocą formularza kontaktowego

Nazwa aplikacji Wersja Plik
proCertum SmartSign + SimplySign Desktop 8.1.21 pobierz plik

Wymagania techniczne:

 • Dostęp do Internetu
 • Microsoft .NET Framework 4
 • Oprogramowanie Oracle Java
 • Komputer klasy PC/laptop:
  • system operacyjny:

   – Windows 7, Linux, Mac OS X,

   – Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan

  • procesor: Pentium 1 GHz (lub zgodny),
  • pamięć RAM: min. 4 GB,
  • minimum 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej przed instalacją aplikacji,
  • rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub większa.

FAQ

Brak widocznego czytnika kart w systemie Windows lub w aplikacjach zewnętrznych np.: Płatnik, proCertum CardManager, proCertum SmartSign,

Przyczyna Problemu:
Przyczyną problemu jest wprowadzenie przez Microsoft Windows (problem występuje głównie w Windows 7) aktualizacji, która powoduje, że aplikacje zewnętrzne nie widzą czytnika karty kryptograficznej. Uwaga, powstały problem powstał z przyczyn niezależnych od usług świadczonych przez markę Certum.

Rozwiązanie:
Prosimy o wykonanie poniżej przedstawionych kroków:

 • Krok 1 – Odinstalowanie i zainstalowanie najnowszej wersję aplikacji proCertum CardManager
  Aplikację można pobrać klikając na > pobierz – proCertum CardManager
 • Krok 2 – Zainstalowanie najnowszej wersję sterownika posiadanego czytnika kart kryptograficznych
  Sterownik można pobrać klikając na > pobierz – sterowniki do czytników kart kryptograficznych
 • Krok 3 – Zweryfikowanie czy usługa kart inteligentnych jest włączona
  Jak to sprawdzić? Należy w systemie Windows uruchomić: Panle sterowania > Narzędzia Administracyjne > Usługi > Na liście usług należy odnaleźć usługę Karta inteligentna i sprawdzić czy jej stan to „Uruchomiona”. Jeśli nie, należy ją uruchomić.
Co zrobić jak system Windows lub aplikacja (np.: proCertum CardManager) nie widzi czytnika kart?

Przyczyną problemu jest wprowadzenie przez Microsoft Windows aktualizacji, która powoduje, że aplikacje zewnętrzne nie widzą czytnika karty. Informujemy, iż problem powstał z przyczyn niezależnych od usług świadczonych przez markę Certum.

Rozwiązanie: Należy wykonać

 • Instalację najnowszej wersji aplikacji proCertum CardManager -> Pobierz
 • Instalację najnowszej wersji sterownika posiadanego czytnika kart kryptograficznych -> pobierz sterowniki
 • Sprawdzenie, czy usługa kart inteligentnych jest włączona

  Aby sprawdzić czy usługa karty inteligentnej jest włączona należy kliknąć: Start > Windows > Uruchom > wpisujemy: Usługi Następnie odnaleźć na liście usługę Karty inteligentne i sprawdzić czy jej stan to „Uruchomiona”. Jeśli nie, należy tą usługę uruchomić.

Jak dodać symbol graficzny do dokumentu, który jest podpisywany elektronicznie?

Umieszczaj graficzny
symbol podpisu w dokumencie PDF to w trakcie podpisywania plików PDF, po wybraniu certyfikatu
podpisującego umożliwione zostanie wybranie pliku graficznego symbolu podpisu. W przypadku
seryjnego podpisywania plików PDF, dla każdego podpisywanego pliku PDF aplikacja umożliwia
definiowanie osobnego symbolu.

Po naciśnięciu przycisku Wybierz umożliwione zostanie wskazanie graficznego pliku służącego jako
graficzny symbol podpisu (dopuszczalne formaty to jpg, gif i png).

Po wybraniu pliku, okno główne zostanie zaktualizowane o wybrany plik.

Pole, w którym graficzny symbol ma znaleźć się na dokumencie wskazuje się myszą przy wciśniętym
lewym klawiszu myszy. Po zdefiniowaniu tego pola symbol wraz z informacją o podpisującym pojawi się
na dokumencie.

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK podpis zostanie wykonany. Po otworzeniu dokumentu PDF podpis
wraz symbolem graficznym będzie od razu widoczny

W jaki sposób zobaczyć i zapisać treść dokumentu podpisanego cyfrowo?

Program proCertum SmartSign umożliwia podejrzenie podpisanego pliku zaraz po jego podpisaniu. W tym celu należy kliknąć przycisk: „Pokaż dokument”

Dlaczego podpisując dokument tworzy się 1 dodatkowy pliki? Czy należy przekazać odbiorcy, żeby dokument został poprawnie zweryfikowany?

Podczas wykonania podpisu dokumentu tworzy się tak zwany plik podpisu. Taki dodatkowy plik podpisu tworzy się dla następujących ustawień podpisu w oprogramowaniu proCertum SmartSign:

 • Format podpisu – XAdES, CAdES/ETSI,
 • Typ podpisu – podpis zewnętrzny.

Jakie pliki należy przesłać odbiorcy aby została wykonana poprawna weryfikacja?

Odbiorcy należy wysłać:

 • podpisywany dokumentu – plik źródłowy,
 • oraz dodatkowo utworzony przez proCertum SmartSign pliki podpisu
Jak podpisać dokument?

Aby podpisać dokument należy:.

 • 1. Uruchomić program proCertum SmartSign
 • 2. Kliknąć przycisk „podpisywanie”
 • 3. Dodać plik, który chcemy podpisać do listy plików
 • 4. Należy kliknąć przycisk „Podpisz”
Jak działa opcja dla niewidomych?

Dzięki wykorzystaniu technologii Java Access Bridge, aplikacja proCertum SmartSign jest dostosowana do wymogów oprogramowania czytającego z ekranu np. JAWS, NVDA.

Jakie są wersje językowe?

W wersji proCertum SmartSign International dostępne są następujące wersje językowe:

 • PL – polska,
 • EN – angielska
Jakiej wielkości pliki można podpisać?

Można podpisywać pliki o rozmiarze:

 • CAdES ( podpis wewnętrzny oraz zewnętrzny) oraz XAdES (podpis zewnętrzny) na pliku o rozmiarze 4.5 GB.
 • XAdES ( podpis wewnętrzny ) wykonuje się z powodzeniem na plikach binarnych do ok. 80 MB, natomiast na plikach *.xml do 25 MB.
Ile plików w proCertum SmartSign można podpisać za jednym razem?
 • Sugerowana ilość to: 5000 plików,
 • Dodatkowo zalecane jest aby przy jednorazowym podpisywaniu plików nie przekraczać ilości 10 000 plików o rozmiarze ok. 50 KB
Jakie certyfikaty obsługuje aplikacja (jakich firm)?
 • CERTUM,
 • CenCert,
 • KIR,
 • PWPW,
 • Centrum MobiCert.
Czy można umieścić podpis graficzny podczas podpisywania?

Tak -> Program proCertum SmartSign umożliwia dodanie graficznego symbolu podpisu podczas podpisywania dokumentów PDF.

Informacja jak można dodać graficzny symbol do pliku PDF została opisana w podręczniku użytkownik proCertum SmartSign w rozdziale o nazwie: „Dodawanie graficznego symbolu podpisu”

Jak zaznaczyć w podpisanym dokumencie „za zgodność z oryginałem”?

W programie proCertum SmartSign istnieje możliwość dodania powodu podpisu – wybranie tej opcji spowoduje, że przed wykonaniem podpisu aplikacja zaprezentuje okno umożliwiające wybór powodu podpisu, który umieszczony zostanie w strukturze podpisu i prezentowany będzie później we właściwościach podpisu.

Jak włączyć opcję „przed podpisem pytaj o powód podpisu”?

Aby włączyć dodatkową opcję o nazwie „przed podpisem pytaj o powód podpisu” należy:

 • Uruchomić program proCertum SmartSign
 • Kliknąć przycisk „ustawienia” i przechodzimy do zakładki „podpis”
 • Należy przejść do opcji „Dodatkowe opcje podpisu” i zaznaczyć opcję
  • „Przed podpisem pytaj o powód podpisu”
 • Podczas podpisywania dokumentu użytkownik będzie miał możliwość dopisania powodu podpisania dokumentu:
Czym się różni podpis wewnętrzny od zewnętrznego? Gdzie ustawić te opcje?

Aplikacja proCertum SmartSign umożliwia utworzenie podpis:

 • Zewnętrznego – plik podpisu nie zawiera treści podpisywanego pliku, będzie zawierał tylko informację o podpisie.
  Uwaga: należy pamiętać, że w trakcie podpisu trzeba dostarczyć podpisany dokument wraz z jego podpisem.
 • Wewnętrznego – plik podpisu zawiera treść podpisywanego dokumentu oraz informację o podpisie.

Jak ustawić typ podpisu zewnętrzny/wewnętrzny?

Aby zmienić ustawienia typu podpisu należy:

 • Uruchomić program proCertum SmartSign
 • Kliknąć przycisk „ustawienia” i przechodzimy do zakładki „podpis”
 • Należy przejść do opcji „Typ podpisu” i zaznaczyć odpowiednią opcję
  • „Podpis zewnętrzny”
   lub
  • „Podpis wewnętrzny”
Jak ustawić podpisywanie w formacie PAdES?

Aby ustawić podpisywanie dokumentów w formacie PDF należy:

 • Uruchomić program proCertum SmartSign
 • Kliknąć przycisk „ustawienia” i przechodzimy do zakładki „podpis”
 • Należy przejść do opcji „Dodatkowe opcje podpisu” i zaznaczyć opcję „Twórz podpis specjalny PDF (PAdES), gdy podpisywany jest dokument PDF”.
Jak sprawdzić jaką posiadam wersję programu proCertum SmartSign?

Aby sprawdzić jaka wersja obecnie jest zainstalowana na stacji należy:

 • Uruchomić program proCertum SmartSign
 • Kliknąć przycisk „O programie”
 • Następnie odczytać numer zainstalowanej wersji oprogramowania:
Czy mogę podpisać jednocześnie kilka dokumentów?

TAK -> aplikacja proCertum SmartSign umożliwia jednoczesne podpisywanie kilku/kilkuset dokumentów.

Jak sprawdzić podpisany dokument zwiera znacznik czasu?

Aby sprawdzić czy dokument zawiera znacznik czasu należy:

 • Kliknąć 2x na plik podpisu (np.: dokument.xades)
 • Następnie należy przejść do zakładki „Podpis” i wybrać zakładkę „Atrybuty niepodpisane”, tam znajduje się informacja czy został użyty znacznik czasu.

Przykład plików zawierających znacznik czasu:

Skąd mogę wiedzieć czy wyczerpałem limit znaczników?

Aby sprawdzić jaka ilość pozostałych znaczników czasu należy:

Napisać email na adres: ibiuro@e-centrum.eu

 • Temat maila: Ilość dostępnych znaczników czasu
 • W treści: należy wpisać numer seryjny certyfikatu dostępowego do usługi znakowania czasem
Gdzie znajduje się instrukcja jak podpisać i zweryfikować dokument?

Aby uruchomić instrukcję podpisywania i weryfikacji dokumentu należy:

 • Uruchomić program proCertum SmartSign
 • Kliknąć przycisk „Pomoc”
Problemy z wykonaniem podpisu w proCertum SmartSign lub programie Płatnik po wymianie karty na nową.

W przypadku wystąpienia problemu w trakcie podpisywania dokumentu w proCertum SmartSign lub wysyłki dokumentu w programie Płatnik należy uaktualnić sterownik posiadanego czytnika kart kryptograficznych ACR38U (dotyczy tylko czytników ACR 38 srebrny starszego typu). Sterownik do czytnika kart można pobrać z:

 • Strony producenta:

ACR39T-A1 Smart Card Reader https://www.acs.com.hk/en/products/331/acr39t-a1-smart-card-reader#tab_downloads

ACR38U-I1 Smart Card Reader  https://www.acs.com.hk/en/products/199/acr38u-i1-smart-card-reader/#tab_downloads

 • Strony naszego serwisu: e-centrum.eu-> Wsparcie techniczne ->
Wybór opcji dodania znacznika czasu
 1. Przejdź do opcji ustawień > zakładka „Ustawienia”
 2. Przejdź do ustawień podpisu > zakładka „Podpis”
 3. Przewiń do pola wyboru > Wariant podpisu
 4. Rozwiń pole wyboru „Wariant podpisu” i wybierz: „Dołącz znacznik czasu (T)”

 1. Przejdź do opcji ustawień > zakładka „Ustawienia”
 2. Przejdź do ustawień znacznika czasu > zakładka Znacznik czasu
 3. Rozwiń pole wyboru Adres serwera znacznika czasu i wybierz: 
 4. Pole wyboru (checkbox – „Certyfikat dostępu do znacznika czasu…”) zostaw niezaznaczone (puste)

  Informujemy, że po dokonaniu wybory nie jest wymagane dodatkowe zatwierdzenie.

Jak sprawdzić poprawność e-podpisu prezentowanego za pomocą oprogramowania Adobe Acrobat Reader?
 1. Uruchamiamy otrzymany dokument PDF w aplikacji Adobe Reader DC
 2. Po otwarciu dokumentu, należy:
  1. Kliknąć w pole podpisu > „Faksymile”
  2. Następnie klikamy w przycisk > „Właściwości podpisu…”
  3. Następnie klikamy w przycisk > „Pokaż certyfikat autora podpisu…”
  4. Zostanie wyświetlone okno > „Podgląd certyfikatów” ,w którym możemy sprawdzić kto podpisał dokument, czy użyty certyfikat spełniający warunki Rozporządzenia UE 910/2014

Jak sprawdzić poprawność e-podpisu klikając w pole podpisu:

 1. Uruchamiamy otrzymany dokument PDF w aplikacji Adobe Reader DC
 2. Po otwarciu dokumentu, należy:
  1. Kliknąć w niebieską ikonę stalówki
  2. Rozwiń pole „Szczegóły podpisu” a następnie kliknij w „Szczegóły zatwierdzenia…”
  3. Zostanie wyświetlone okno > „Podgląd certyfikatów” ,w którym możemy sprawdzić kto podpisał dokument, czy użyty certyfikat spełniający warunki Rozporządzenia UE 910/2014
W aplikacji proCertum SmartSign możemy wyróżnić pięć zakładek
 • Podpisywanie – umożliwia realizację operacji złożenia podpisu elektronicznego, umożliwia także złożenie podpisu wielokrotnego i kontrasygnaty pod istniejącym podpisem;
 • Weryfikowanie – umożliwia realizację operacji weryfikacji podpisu elektronicznego;
 • Ustawienia – umożliwia konfigurację usługi podpisywania i weryfikacji oraz ustawień ogólnych;
 • Pomoc – wyświetla dokumentację aplikacji;
 • O programie –wyświetla informacje na temat wersji oprogramowania oraz licencji, a także daje możliwość wglądu w Informacje o systemie.