Kvalifikovani elektronski potpis


Područje primjene elektroničkog potpisa već je svakodnevica širom svijeta.

Internet značajno zbližava partnere i izvođače,

a elektronički potpis omogućava vam finaliziranje važnih zadataka i projekata bez napuštanja ureda.

Ovo je dokazani način za poboljšanje poslovanja kompanije

FAQ

Najnovije vijesti o certifikatima

CJENIK

Provjerite koliko košta komplet elektronskog potpisa

PONUDA

Provjerite našu ponudu za elektronički potpis

Naša rešenja

Rješenje koje nudimo uključuje sve moguće funkcionalnosti elektronskog potpisa:
 1. Potpisivanje svih dokumenata koji imaju pravno dejstvo nepotvrđivanja
 2. 120 kvalifikovanih žigova (ekvivalentno datumu određenoj kod javnog bilježnika)
 3. Mogućnost postavljanja internog potpisa u PDF dokumente sa grafičkim simbolom
 4. Automatska provjera valjanosti potpisa u PDF dokumentima (bez potrebe za instaliranjem dodatnog softvera)
 5. Automatsko prepoznavanje Certum potpisa kao pouzdanog u Adobe Acrobat softveru
 6. Kvalifikovana potvrda: - za podnošenje bilance u Registar nacionalnih sudova po postupku S24
 7. Kvalifikovani certifikat: - za registraciju na energetskoj berzi
 8. Kvalifikovana potvrda: - za podnošenje Jedinstvenog evropskog dokumenta za nabavku (ESPD, ESPD)
 9. Kvalifikovana potvrda: - za slanje e-deklaracija ili JPK poslanih Poreskom uredu
 10. Kvalificirani certifikat: - djeluje u skladu sa svim ključnim uslugama na tržištu,
 11. Podržani formati XAdES, CAdES, PAdES
 12. Podržani tipovi potpisa: vanjski, unutarnji, potpis, paralela
 13. Podrška za potpis za binarne datoteke (PDF, doc, gif, JPG, tiff itd.) I XML datoteke

Naš predlog

Potrebni za izdavanje potpuno funkcionalnog novog certifikata su:

1/ Starter kit - potreban za čuvanje sertifikata i potpisivanje dokumenata (jednokratna naknada) plus futrola

2/ Aktivacija kvalifikovanog certifikata - priprema certifikacionih dokumenata, potvrda identiteta i dobijanje potvrde (jednokratna naknada), moguća opcija:

  - Kvalifikovano uverenje za 1 godinu
  - Kvalifikovano uverenje za 2 godine
  - Kvalifikovano uverenje za 3 godine

Dodatne opcije:

1/ Instalacija i konfiguracija certifikata (preporučena opcija) - potpuna preplavljena instalacija i konfiguracija izdanog certifikata, spremanje certifikata na karticu, obuka za upotrebu certifikata, tehnička podrška tokom perioda važenja certifikata - plaćena opcija

2/ Izvršenje ugovora u prostorijama klijenta - potpisivanje ugovora o certifikaciji u prostorijama klijenta - plaćena opcija

3/ Sadržajna usluga postupka certificiranja u inostranstvu - plaćena opcija

4/ Obuka za upotrebu sertifikata (besplatna prilikom kupovine instalacije)

5/ Pomoć u potpisivanju dokumenta (eKRS, CRBR, S24 Portal, Administracija, Poslovanje, Javni tenderi i drugi) - opcija se dodatno plaća 

Tokom procesa obnove moguće je:

 - produženje bez dokaza o identitetu (ovaj postupak možete brzo obaviti putem interneta bez napuštanja kuće ili posla)
 - obnove u obliku elektronskog koda
 - promjene u roku važenja posjedovane potvrde (za 1 godinu, 2 godine ili 3 godine)
 - promjena fizičke kriptografske kartice u certifikat za mobilne uređaje (bez fizičke kartice - prijava na temelju tokena u aplikaciji)

NAPOMENA!

U oblasti certificiranja učinkovito implementiramo procese certificiranja u Poljskoj i u preko 100 zemalja svijeta. Specijalizirani smo za certifikacijske usluge za globalne korporacije s posebnim naglaskom na distribuirane strukture.

Naša tehnička podrška radi kontinuirano u sistemu 24 sata dnevno (7 sata dnevno, 24 dana u sedmici)

Izvršenje ugovora (u Republici Poljskoj): Fizičko potpisivanje ugovora odvija se nakon jednokratnog ličnog kontakta inspektora PPT-a u trajanju od 2 do 5 minuta u odabranom mjestu (prebivalište, sjedište kompanije ili drugo). Lokacija - bilo koja lokacija u Republici Poljskoj. Ugovori se potpisuju na posebnom terminalu Bez papira i ograničeni su na elektroničko podnošenje 1. potpisa i predočenje lične karte ili pasoša naznačenih u prijavi. PPT inspektor je pravilno pripremljen za COVID-19 i osiguran.

Izdavanje certifikata: certifikat se izdaje u roku od 30 minuta nakon potpisivanja ugovora na tabletu, ako je ugovor potpisan do 15.00:15.00. A kada se ugovor potpiše nakon XNUMX sati radnim danima (ili vikendom), potvrda se izdaje sljedećeg radnog dana u jutarnjim satima.

Prednosti upotrebe elektronskog potpisa

 1. Slanje dokumenata putem Interneta je vrlo jeftino, povoljno i štedi vam vrijeme
 2.  Dokumenti se odmah šalju na siguran način i automatski dobijate službenu potvrdu o primitku.
 3. Pravni efekti „određenog datuma“ u smislu Građanskog zakonika,
 4. Sigurnost stvaranja dokumenata u određeno vrijeme,
 5. Osiguravanje sigurnosti mrežnog trgovanja,
 6. Osiguravanje računarskih programa od krivotvorenja

Udobnost - olakšava rad

Popis aktivnosti i poduhvata kojima se može baviti putem Interneta neprestano raste.
Pomoću sigurnog elektronskog potpisa možete poslati uredne izjave, prijave i prijave uredima.
Dokumenti s e-potpisom imaju istu pravnu snagu kao da su potpisani ručno i dostavljeni vi lično ili poštom.
Kvalificirani potpis je dokazani način poboljšanja poslovanja kompanije.

Mobilnost - radite iz daljine

Elektronski potpis je već svakodnevica širom svijeta.
Internet značajno zbližava izvođače,
e-potpis omogućava vam finaliziranje važnih projekata bez napuštanja vašeg ureda

Ispod su predloženi setovi za elektronski potpis:

* U cijenu kompleta nije uključena cijena aktivacije certifikata i instalacije

VERSION SOFTVERA

Instaliranje upravljačkog programa čitača za kriptografsku karticu

Centar za privatnost