ИЗПЪЛНЯВАМЕ РЕГЛАМЕНТИТЕ НА GDPR

Във връзка с влизането в сила на 25 май 2018 г. на нови разпоредби за защита на личните данни (GDPR), бихме искали да ви информираме, че вашите лични данни са в нашата база данни и сме положили всички усилия да гарантираме тяхната сигурност.

Като администратор на данни, Ibs Poland Sp. z o. o. в Gdynia обработва вашите данни за цели, свързани с предоставянето на услуги, включително за текущ контакт, за продажби, промоционални и маркетингови цели, както и във връзка с евентуално обезщетение след изтичане на договора или приключване на услугата.

Използвайки уебсайта www.e-centrum.eu вие сте негови потребители. Изпълнение на правно задължение съгласно чл. 13 раздел 1 и т 2 от Общия регламент на ЕС за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 г., бихме искали да Ви информираме, че:

1. Администраторът на личните данни е Ibs Poland Sp. z o. o. в Gdynia Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia,

2. Ние сме назначили служител по защита на данните, с който може да се свържете по електронната поща: biuro@ibs-24.eu или по телефон +48 58 333 1000 във всеки случай по отношение на обработката на личните ви данни.

3. Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел извършване на бизнес в Ibs Poland Sp z oo чрез уебсайта съгласно чл. 6 раздел 1 точка а. GDPR.

4. Ние не прехвърляме или възнамеряваме да прехвърляме вашите лични данни на трети страни, с изключение на:

• публични органи, като полиция или прокуратура, ако ни поискат вашите данни като част от конкретна процедура, основана на законови разпоредби,
• субекти, които действат от наше име и от наше име и обработват личните ви данни от наше име и за нашите нужди.

5. Личните данни могат да бъдат прехвърляни на нашите подизпълнители, по-специално доставчици на ИТ решения, само във връзка с изпълнението на нашите законови цели (включително продажбите).

6. Имате право на достъп до всички прехвърлени и обработвани лични данни и право да поправите, изтриете, ограничите обработването, правото да прехвърляте данни, правото да повдигате възражения, правото да оттеглите съгласие по всяко време, без да засягате законността на обработката, което е изразено на основа на съгласието преди оттеглянето му.

7. Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган, който се занимава със защита на личните данни, ако считате, че обработването на лични данни от Siemianowickie Centrum Kultury в Siemianowice Śląskie нарушава разпоредбите на регламента.

8. Моля, имайте предвид, че личните данни няма да бъдат прехвърляни на трета държава (страна извън Европейското икономическо пространство) / международна организация и вашите данни няма да бъдат използвани за автоматизирани решения (операции, засягащи вашите права и свободи, които са резултат от операции в 100 % автоматизирани без човешка намеса), включително няма да бъдат използвани за профилиране.

9. Използването на уебсайта www.e-centrum.eu е доброволна дейност.