Zalecenia EIOD w sprawie ostatecznego tekstu RBP

 In

Europejski Inspektor Ochrony Danych publikuje swoje zalecenia dla europejskich współustawodawców, którzy negocjują ostateczny tekst RBP w formie propozycji redakcyjnych. On także uruchamia aplikację mobilną porównującą wniosek Komisji z najnowszymi tekstami Parlamentu i Rady.

Recent Posts