Rozporządzenie wchodzi w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE

 In
  • GDPR wzmacnia szeroki zakres istniejących praw i ustanawia nowe dla osób, w tym:
  • prawo do wymazania (prawo do bycia zapomnianym); możesz poprosić organizację o usunięcie twoich danych osobowych, na przykład gdy twoje dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub gdzie wycofałeś swoją zgodę.
Recent Posts