Propozycja WE na wzmocnienie internetowych praw prywatności i gospodarki cyfrowej

 In

Komisja Europejska proponuje kompleksową reformę unijnych przepisów dotyczących ochrony danych z 1995 r., Aby wzmocnić prawa do prywatności w Internecie i pobudzić europejską gospodarkę cyfrową

Recent Posts