PE, Rada i WE osiągają porozumienie w sprawie GDPR

 In

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągają porozumienie w sprawie GDPR.

Recent Posts