KE proponuje dwa nowe przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej oraz zasady ochrony danych mające zastosowanie do instytucji UE

 In

Komisja Europejska proponuje dwa nowe regulacje dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (e-prywatność) oraz zasady ochrony danych obowiązujące instytucje UE (obecnie rozporządzenie 45/2001), które dostosowują obowiązujące przepisy do GDPR.

Recent Posts