Grupa robocza ds. Art. 29 wydaje plan działania na rzecz realizacji GDPR

 In
  • GDPR wzmacnia szeroki zakres istniejących praw i ustanawia nowe dla osób fizycznych. Należą do nich:
  • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymywania danych osobowych od organizacji w powszechnie używanej formie, dzięki czemu możesz z łatwością udostępniać je innym.
  • Prawo do nieprofilowania: o ile nie jest to wymagane przez prawo lub umowę, decyzje dotyczące Ciebie nie mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania.
Recent Posts