Dyrektywa o ochronie danych dla policji i wymiaru sprawiedliwości w ustawodawstwie krajowym obowiązującym od tego dnia

 In

Państwa członkowskie musiały transponować dyrektywę o ochronie danych w odniesieniu do sektora policyjnego i wymiaru sprawiedliwości do ustawodawstwa krajowego. Będzie obowiązywać od tego dnia.

Recent Posts