Dyrektywa 95/46 / WE zostaje przyjęta

 In

Przyjęta zostaje europejska dyrektywa o ochronie danych (dyrektywa 95/46 / WE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Recent Posts